Privacybeleid – Algemene voorwaarden

WIE ZIJN WIJ.

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Aper-Tyteca Bvba.
Friethuis Ape’Tyt is de handelsnaam van Aper-Tyteca Bvba.
Contactgegevens en adres maatschappelijk zetel: Europalaan 8, 8810 Lichtervelde (België)
Telefoon: + 32 495/38.09.95
E-mail: jordyaper@hotmail.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0597.818.126

Ons website-adres is: https://www.friethuis-apetyt.be.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met wat volgt:

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Friethuis Ape’Tyt of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Friethuis Ape’Tyt levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Friethuis Ape’Tyt kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Friethuis Ape’Tyt geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Friethuis Ape’Tyt kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Friethuis Ape’Tyt verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Friethuis Ape’Tyt bevoegd.

PRIVACYBELEID.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Friethuis Ape’Tyt, Brugsebaan 1, 8810 Lichtervelde, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Friethuis Ape’Tyt hecht belang aan uw privacy.
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Friethuis Ape’Tyt, Brugsebaan 1, 8810 Lichtervelde, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Friethuis Ape’Tyt, Brugsebaan 1, 8810 Lichtervelde, jordyaper@hotmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Friethuis Ape’Tyt, Brugsebaan 1, 8810 Lichtervelde, jordyaper@hotmail.com.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Friethuis Ape’Tyt, Brugsebaan 1, 8810 Lichtervelde, jordyaper@hotmail.com.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Friethuis Ape’Tyt kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

WAAROM ZIJN DEZE GEGEVENS NODIG?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw online bestellingen te kunnen verwerken als u daar om verzoekt en om u schriftelijk(per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de online orders te verwerken, ze worden wel bewaard zodat u bij een volgend bezoek aan ons online food ordering platform terug kan vinden wat eerder besteld.

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN:

We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de online bestellingen. Bovendien zullen derde partijen zich dienen te confirmeren aan de geldende wetgeving.

PRIJZEN:

De verkoper houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

BETALING:

De Klant kan kiezen uit de verschillende online betalingsmogelijkheden of cash betalingen.

LEVERING EN/OF AFHALING:

Leveringen gebeuren uitsluitend op de opgegeven dorpen/straten in een straal van 5km.
Na het definitief maken van de bestelling zal de Verkoper de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaarzetten om op te halen.

WACHTWOORD EN ACCOUNT:

De Klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.
Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

KLACHTEN:

Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij de Verkoper. Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

GESCHILLEN:

Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

HET GEBRUIK VAN ‘COOKIES’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv. instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.